Seksan Design logo

PROFILE

Yap Xiao Xuan Carolyn Lau Beh Ssi Cze Ng Sek San Zuraini Ghazali Lee Wern Ching Ong Pay Chee Mior Shin Jane

YAP XIAO XUAN

EDUCATION

Bachelor of Landscape Architecture,
Universiti Putra Malaysia

EXPERIENCE

LANDSCAPE ARCHITECT (2005-present)
SEKSAN DESIGN Sdn Bhd

Technical Assistant (2004)
WDI DESIGN